Toriko no Chigiri ตอนที่ 1-2/2 ซับไทย

Toriko no Chigiri ตอนที่ 1-2/2 ซับไทย

เรื่องย่อ

Toriko no Chigiri ตอนที่ 1 2 ซับไทย

Toriko no Chigiri เรื่องย่อ

พี่สาวสองคนซึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขกับปู่ของพวกเขาซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มยากูซ่า เผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อปู่ของพวกเขาล้มป่วย และกลุ่มคู่แข่งอีกกลุ่มเริ่มกดดัน ทางออกเดียวคือยอมรับข้อตกลงกับกลุ่มยากูซ่าอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อรับการสนับสนุนเพื่อแลกกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง.